Головною метою Організації є:

  • поширення вітчизняних та зарубіжних ідей в усіх сферах освіти, науки та культури;
  • провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню єдиного міжнародного освітньо-наукового та культурного простору з наданням доступу широкому колу верств населення до формальної, неформальної та інформальної освіти, незалежно від політики та релігії;
  • задоволення і захист законних духовних, творчих, культурних, соціальних, економічних, громадських та інших інтересів своїх членів.
 

Статус члена асоціації надає можливість першочергово отримувати інформацію про заплановані науково-освітні та культурні заходи, проєкти Організації та брати у них участь на пільговій основі; використовувати інші можливості відповідно до Статуту.

Членом асоціації можуть стати: освітяни, науковці, практичні психологи, працівники культури, учні / студенти та їхні батьки, активні громадяни